Dochodzenie roszczeń - windykacja

Windykacja przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów gospodarczych niezależnie od ich wielkości, wysokości obrotów, branży, formy prawnej czy też stażu. Windykacja jest doskonałym narzędziem dla Twojej Firmy w egzekwowaniu wszelkiego rodzaju roszczeń, powstających w wyniku prowadzonej aktywności gospodarczej. Znajduje swoje zastosowanie wszędzie tam gdzie Twoi klienci, kontrahenci, dostawcy, partnerzy biznesowi, współpracownicy a nawet pracownicy nie wykonują swoich zobowiązań w taki sposób jak powinni.

W odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oznacza to, że Windykacja nie dotyczy należności wynikających wyłącznie z faktur, jak to najczęściej jest definiowane przez firmy windykacyjne, a z wielu różnych tytułów takich jak: kary umowne, kaucje, zaliczki, reklamacje, odszkodowania, bezpodstawne wzbogacenie, nadpłaty, pożyczki, niedobory i szkody zawinione przez pracowników lub partnerów handlowych oraz oczywiście ze sprzedaży towarów i usług.

Na czym polega windykacja

Windykacja czyli dochodzenie roszczeń w naszym wykonaniu to proces, który zdefiniowaliśmy jako: Prowadzenie celowych działań i zabiegów zmierzających do ukształtowania określonych poglądów, zachowań i postaw Dłużników poprzez wywieranie wpływu polegające na perswazji intelektualnej i emocjonalnej, służące realizacji zamierzonych celów w granicach obowiązujących norm prawnych lub wykorzystanie odpowiednich środków prawnych w celu przymusowego egzekwowania przysługujących praw lub nałożonych obowiązków.

Celem podejmowanych przez nas działań jest doprowadzenie do właściwego spełnienia świadczenia przez Dłużnika poprzez np. zapłatę określonej kwoty pieniędzy w jak najkrótszym okresie czasu.

Osiągniecie takiego rezultatu wymaga ustalenia wszystkich powodów i przyczyn, którymi Dłużnik argumentuje nie wykonanie zobowiązania, umiejętne odróżnienie tych faktycznie zasadnych od wymówek a następnie podjęcie odpowiednich czynności windykacyjnych służących wyjaśnieniu i usunięcia przeszkód oraz właściwego zmotywowania i uświadomienia Dłużnika o nieuchronności wywiązania się z ciążącego na nim obowiązku.

Kiedy windykacja jest skuteczna

Skuteczność działań to podstawowe kryterium jakie wyznajemy w naszej pracy.

Proces Windykacji – nasza kancelaria prawna opiera w głównej mierze na bezpośrednim kontakcie z Dłużnikiem i jego otoczeniem co wpływa na dużo wyższą skuteczność prowadzonych sprawach i zapewnia osiągnięcie najlepszych możliwych rezultatów. Obsługujemy sprawy na każdym etapie postępowania przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Czynności prowadzimy między innymi z wykorzystaniem technik detektywistycznych oraz pełnej obsługi prawnej.

Wiemy jak należy postępować w różnych, czasem nieoczekiwanych i zaskakujących sytuacjach, jak rozwiązywać konflikty, prowadzić rozmowy, jakich używać argumentów i jakie stosować sankcje. Wiemy też w jaki sposób i gdzie uzyskiwać potrzebne informacje i jak je efektywnie wykorzystać w trakcie prowadzonych postępowań.

Wysoka sprawność działania oraz gotowość i umiejętność prowadzenia spraw na każdym etapie postępowania i o różnym stopniu trudności sprawia, że jesteśmy w stanie precyzyjnie przygotować każdą sprawę Windykacyjną, a następnie szybko i skutecznie ją przeprowadzić.

Skuteczność działań

Bezpośredni kontakt z dłużnikiem

Wsparcie na każdym etapie postępowania

Z użyciem technik detektywistycznych

Dopasowujemy metody do sytuacji

Wysoka efektywność windykacji

Jesteśmy najlepsi!

  • Dla nas nie ma spraw trudnych i łatwych;
  • Obsługujemy wszystkie powierzone nam sprawy, niezależnie od ich trudności, specyfiki czy nominału;
  • Nie zajmujemy się masową Windykacją specjalizujemy się w sprawach gospodarczych;
  • Sprawy prowadzone są przez licencjonowanych detektywów oraz profesjonalnych prawników;
  • Prowadzimy obsługę spraw na każdym etapie postępowania przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym;
  • Zdolności operacyjne pozwalające na aktywną obsługę wszystkich zleconych nam spraw;
  • W trakcie prowadzenia czynności windykacyjnych badamy sytuację i możliwości Dłużnika oraz określamy celowości dalszego dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym;

 

Proces windykacji oparty na sprawnie prowadzonych czynnościach w oparciu o jasne i czytelne procedury z poszanowaniem i w ramach obowiązujących norm prawnych jest nieodłącznym atrybutem każdej profesjonalnej firmy.

Współpraca z nami sprawi, że Twoja firma będzie szybko i skutecznie odzyskiwała pieniądze od dłużników, zapłata należności będzie traktowana przez dłużników w sposób priorytetowy. Zlecone nam sprawy prowadzone będą rzetelnie na uczciwych zasadach bez ukrytych kosztów, przez specjalistów na wsparcie których zawsze będziesz mógł polegać nawet w najtrudniejszych sprawach.

Zadzwoń lub napisz do nas. Spotkamy się i porozmawiamy o tym w jaki sposób możemy być pomocni i jak możemy wspierać Twoją firmę.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji zawsze, kiedy będziesz nas potrzebował.