SWPG

Sprawdzanie wiarygodności podmiotów gospodarczych

Sprawdzanie wiarygodności podmiotów gospodarczych jest podstawowym narzędziem umożliwiającym uzyskanie informacji o wiarygodności nowego kontrahenta lub zweryfikowanie sytuacji prawnej i gospodarczej obecnego.

Kontrola wiarygodności podmiotów gospodarczych pozwala ograniczać kontakt z  nierzetelnymi kontrahentami i problemy z wypłacalnością i terminowością regulowania zobowiązań przez kontrahentów.

Weryfikacja w ramach SWPG pozwala zasięgnąć informacji czy podmiot, z którym zamierzamy nawiązać relację gospodarczą lub biznesową faktycznie jest tym za kogo się podaje, czy jego obecna lub wcześniejsza sytuacja prawna i gospodarcza nie wzbudzają żadnych kontrowersji i czy nawiązanie współpracy z tym podmiotem może być obarczone ryzykiem wystąpienia różnych zagrożeń dla Firmy.

Przezorność się opłaca

Wybór niewłaściwego partnera lub kontrahenta może wywołać wiele negatywnych konsekwencji dla rozwoju, finansów, reputacji lub wizerunku Firmy.

Każdy przedsiębiorca musi zdać sobie sprawę z tego, że weryfikowanie informacji o wiarygodności potencjalnych kontrahentów stanowi ważny element zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Sprawdzanie wiarygodności podmiotów gospodarczych pomoże w zmniejszeniu tego ryzyka poprzez wyeliminowanie nierzetelnych i niewiarygodnych kontrahentów, usiłujących wyłudzić towar lub usługi, lub w inny sposób narazić Firmę na straty.

W ramach realizacji SWPG zbieramy informacje w oparciu o które dokonujemy oceny wiarygodności kontrahenta lub partnera poprzez weryfikację jego sytuacji prawnej, finansowej lub majątkowej. Uzyskane dane wraz z naszą opinią przekazujemy w formie pisemnych raportów wskazujących istnienie lub brak występowania potencjalnych zagrożeń związanych z nawiązaniem lub kontynowaniem współpracy z danym podmiotem.

Źródło wiedzy o rzetelności kontrahenta

Usługa Sprawdzania wiarygodności podmiotów gospodarczych SWPG realizowana jest w ramach działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych na podstawie wydanego przez MSW zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru pod nr – RD-113/2014. W zależności od rodzaju i zakresu pozyskiwanych i weryfikowanych informacji dostępna jest w trzech wariantach podstawowym, rozszerzonym i pełnym.

Podstawowy wariant weryfikacji realizowany jest w oparciu o informacje uzyskane z Biur Informacji Gospodarczych oraz giełd wierzytelności wskazując czy dany podmiot posiada zarejestrowane zaległości płatnicze.

Każdy z kolejnych wariantów weryfikacji poszerza obszar pozyskiwanych informacji pozwalając bardziej wnikliwie przyjrzeć się sprawdzanemu podmiotowi i na tej podstawie podejmować bardziej świadome decyzje.

Sprawdzamy wiarygodność potencjalnego kontrahenta

Ograniczamy ryzyko kontaktu z nierzetelnymi kontrahentami

Weryfikujemy sytuację prawna, finansową lub majątkową

Stosujemy także usługi detektywistyczne